Svět knihy

Tradičním projektem kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou je Souboj čtenářů. V rámci tohoto projektu se děti učí porozumět textu, kriticky nad ním přemýšlet, vypsat si důležité informace do poznámkového bloku a společně pracovat v týmu, aby prokázaly, jak zvládly obsah soutěžních knížek. Porota prověřuje dovednosti dětí, které s knihami pracují od začátku roku, aby se po vyřazovacím online kole nakonec pět nejlepších probojovalo do celorepublikového finále. To proběhne v Praze v prostoru kulturního paláce Vzlet 15. 6. 2021 od 11:00 hodin.