Kontakty

Kontaktní údaje


Czech Video Center a.s.

IČO: 09839194

DIČ: CZ09839194

Se sídlem: U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7 

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 26003

E-mail: [email protected]