29/05/2023

Zoufalá kolaborace spisovatele Františka Kožíka. Zadal si s nacisty i komunisty

Spisovatel František Kožík, autor historických románů, z nichž nejznámější jsou Největší z Pierotů nebo Básník neumírá, byl dlouholetým spolupracovníkem Českého rozhlasu, kde se od roku 1942 podílel na rozhlasových skečích, kritizujících odboj a protinacistické aktivity. Téhož roku poslal gratulaci k nové funkci ministru školství a lidové osvěty Emanueli Moravcovi  – pár měsíců po vyhlášení stanného práva a vraždění českých vlastenců. A to nebyl dopis jediný... Setkal se také s Goebbelsem. Po válce vstoupil do komunistické strany, spolupracoval s StB, jeho protektorátní minulost ho ale doběhla.

Komentáře

 UU