17/05/2023

Psi, palte! Poslední slova českého generála, který plánoval protinacistické povstání

V ruzyňských kasárnách, v budově bývalé jízdárny, popravili nacisté roku 1941 čelné představitele organizace Obrana národa. Byla to největší odbojová vojenská skupina působící za protektorátu, vznikla pouhé čtyři dny po nacistické okupaci roku 1939 a existovala až do roku 1945. Prvním velitelem byl generál Josef Bílý. Pod jeho vedením připravovali vojáci krádeže zbraní a shromažďování vojenského materiálu. Plánovalo se celonárodní protinacistické povstání...

Komentáře

 UU