21/02/2021

Jak ě se důležití dohondout

O nás bez nás. Mnichovskou dohodu podepsali Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Édouard Daladier a Benito Mussolini. Český prezident Edvard Beneš se jednání účastnit nesměl, a ačkoliv byli v Mnichově přítomni i dva čeští zástupci, k samotnému jednání také přizváni nebyli. Na základě dohody melo Československo do 10. října 1938 postoupit Německu pohraniční území – Sudety. Mnichovská dohoda se tak stala jedním z učebnicových příkladů politiky appeacementu – pacifistickým ustupováním a vyhověním agresivní straně, aby byl za každou cenu zachován světový mír. Tímto aktem však Anglie a Francie světové válce nezabránila...

Komentáře

 UU