18/02/2021

Dijagenez fsudu

Nejprve byl Díogenés ze Sinópé (dnešní Turecko) vyhoštěn ze Sinópé (údajně za to, že jeho otec falšoval peníze, ale kdo ví). Vypravil se do Athén, kde se stal posluchačem starořeckého filozofa Antisthena a stal se přívržencem a později i nejznámějším představitelem tzv. kynismu – ten odpírá pro život veškerý majetek, vymoženosti, komfort. Hlásá, že si člověk vystačí s minimem věcí a potřeb. Vyučuje jednoduchou, střídmou a skromnou cestu životem, blízkost Bohu a pravdě, aniž by nás od toho vyrušovalo soustředění na světské statky a záležitosti. Jak aktuální v této době! Pozor, z kynismu se sice vyvinulo slovo cynismus, jeho význam se však značně posunul!

Komentáře

 UU