Mr. Tupelo show

Nová talkshow pána s umeleckým pseudonymom Tupelo. Tento naivný, pravdovravný a priamočiary syn slávnej televíznej osobnosti sa rozhodol tvoriť video blog, prostredníctvom ktorého sa chce vysporiadať s “traumami” a nečakanými zážitkami tohto sveta. Do svojej šou si pozýva známe i neznáme slovenské osobnosti a rozhodne ich nešetrí.