24/11/2019

S1:E6 #recovery

Nález Martyho telefonu by mohl přinést kýžený průlom v pátrání. Policejní metody jsou ale až příliš pomalé, Martyho rodiče proto pokračují na vlastní pěst. www.martyisdead.cz

Komentáře

 UU