22/12/2021

Emauzský klášter

Emauzské opatství nebo také klášter Na Slovanech  je historicky velmi významné místo pocházející už z gotické doby Karla IV., v únoru 1945 ho ale zasáhlo bombardování a bylo nutné ho rekonstruovat. To znamenalo velikou změnu a přineslo geniální setkání mezi starým a novým o dvacet let později – architekt František Maria Černý je autorem moderního a sofistikovaného a pro Emauzy tak charakteristického souvěží. S Adamem Gebrianem si také prohlédneme úžasné prostory, kam se běžně člověk nedostane.

Komentáře

 UU