23/03/2024

WAS IST KUNST?

„Podobně jako v případě slavné slovinské skupiny Laibach, i jeho dílo reprezentuje chůzi po velmi tenké linii mezi mravním a zvráceným čtením dějin či soudobého globálního dění, jež nejsou na první pohled zcela jednoznačně rozlišitelná.“ 


Dragoljub Raša Todosijević (* 1945) je srbský umělec patřící do první generace neoavantgardních umělců tzv. nové umělecké praxe sedmdesátých let. Společně s Marinou Abramović patří k nejvýraznějším umělcům bývalé Jugoslávie a dnešního Srbska. Témata a strategie Todosijevićových děl ze sedmdesátých let odpovídají zájmům našich umělců (Karel Miler, Petr Štembera a Jan Mlčoch) o práci s vlastním tělem v politickém smyslu. Jeho pozdější konceptuální práce se vztahují k rudimentálním otázkám historie a našemu vztahu k ideologiím v nejširším smyslu.


Režie, kamera, střih: Vladimír Turner, www.sgnlr.com

Účinkuje: Lukáš Bliss

Grafika: Anymade Studio

Titulky: Jakub Král

Kurátor výstavy: Jakub Král

Architekt výstavy: Matěj Smrkovský

Produkce: Oddělení komunikace, programů a ediční činnosti GHMP, Kristýna Černá

Poděkování: BET INK, Restaurace Delije a Ljubomir RudićKomentáře

 UU