22/03/2024

JITKA SVOBODOVÁ | ZA HRANOU VIDĚNÉHO

Kresby Jitky Svobodové jsou události, jsou to samostatné děje odehrávající se v prostoru a čase; vyžadují velkou pozornost diváka. Zdánlivě vycházejí z existujícího světa, který často nenápadným způsobem rozrušují a zpochybňují tak naše schopnosti vidění.


Jitka Svobodová pracuje v sériích či tematických řadách, v nichž se soustavně zamýšlí nad vztahem detailu a celku, prostorovostí a plošností, zjevováním se a mizením. Autorka používá minimální výrazové prostředky, výsledné kresby působí zklidněně, úsporně, přestože samotné kresebné gesto má silnou vnitřní dynamiku. Variantní možností kresby jsou i prostorové realizace, tedy prostorová kresba – drátěné objekty akcentující vztah věci k okolnímu prostoru. Tyto prostorové kresby jsou i důležitým přínosem v kontextu mezinárodní výtvarné scény.


Režie, kamera, střih: Vladimír Turner, www.sgnlr.com

Účinkují: Tereza Ondrová, Martin Nitsche

Hudba: Martina Vídenová

Grafika: Anymade Studio

Produkce: Oddělení komunikace, programů a ediční činnosti GHMP, Kristýna Černá

Komentáře

 UU